NORDLAKS gir støtte


Som kjent har vi ønsket å investerte i skikkelig utstyr for å gjennomføre parallellslalåm. Dette er jo en betydelig investering på over 200 000. Vi har fått kr 10 000,- fra selskapet NORDLAKS. Da er vi et skritt på veien om å realisere utstyret. Vi takker så mye.