Nytt styre valgt på årsmøtet


På årsmøtet ble det gjenvalg på Stian Klaussen som sekretær og Trond Viggo Opdal som leder.

Styret består da av:

- Leder Trond Viggo Opdal

- Nestleder Merke Eilertsen

- Sekretær Stian Klaussen

- Styremedlem Inesa Kellere (er også klubbrepr i styret i Sollifjellet alpinsenter SA)

- Kasserer Anders Bølgen.

Av andre saker som ble behandlet, var visjon for videreutviklingen av Sollifjellet alpinsenter.