Barmarkssamling for klubben


Vi gjennomførte vår egen barmarksamling lørdag 30 sept i Sollifjellet. 30 løpere pluss voksne hadde en flott dag med aktiviteter samt rebusløp opp Sollifjellet. Vi avsluttet dagen med grilling og et foreldremøte hvor vi snakket om den kommende sesongen.

På toppen av Sollifjellet